Szukaj
Close this search box.

Technik Hotelarstwa

Technik Hotelarstwa - Dietetyka, wellness & SPA

Kwalifikacje w zawodzie Technik Hotelarstwa

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim
 • obsługi gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy
 • stosowania przepisów prawa dotyczących usług hotelarskich
 • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej
 • stosowania zasad organizacji pracy w hotelu lub innym obiekcie noclegowym
 • obsługi kongresów, konferencji, zjazdów, imprez okolicznościowych
 • planowania wyposażenia wnętrz różnych obiektów hotelarskich
 • współpracy z firmami świadczącymi usługi turystyczne
 • prowadzenia korespondencji, obsługi sprzętu biurowego

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowni szkolnej, obiektach hotelarskich na terenie Śląska oraz innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie: ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i innych w kraju: nad morzem, w górach oraz za granicą.

Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu

Perspektywy zatrudnienia:

 • hotele, motele, pensjonaty
 • ośrodki wczasowe, schroniska i inne obiekty noclegowe
 • ruchoma baza noclegowa: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza
 • organy administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi, branżowe organizacje i stowarzyszenia
 • profesjonalne prowadzenie własnej działalności w zakresie usług hotelarskich

Absolwent może kontynuować naukę w szkole wyższej lub policealnej.