Szukaj
Close this search box.

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami uczniów

Pierwsze półrocze – rok szkolny 2023/2024

13 września 2023

Zapraszamy na pierwsze spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych o godzinie 16.30 na salę gimnastyczną, później
w salach lekcyjnych.

Pozostałe klasy: godz.16.45 kl. II i III, godz.17.00 kl. IV i V w salach lekcyjnych.

22 listopada 2023, godzina 16:30 - 18:00

Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów-wszystkie klasy.

Klasy piąte – zebrania z rodzicami. Przekazanie informacji o zagrożeniach i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych.

17 stycznia 2024, godzina 16:30 - 18:00

Zebranie informacyjne dla rodziców podsumowujące pierwsze półrocze; omówienie wyników nauczania i ocen z zachowania.

Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Drugie półrocze – rok szkolny 2023/2024

20 marca 2024, godzina 16:30 - 18:00

Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów – wszystkie klasy.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w kl.V – zebrania z rodzicami.

22 maja 2024, godzina 16:30 - 18:00

Spotkanie wychowawców klas i nauczycieli poszczególnych przedmiotów z rodzicami.

Przekazanie informacji o zagrożeniach i przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach z zachowania. (zebranie z rodzicami)