Szukaj
Close this search box.

Projekty

Projekty realizowane przez Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu

Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu

Projekt ERASMUS+

Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy.
Erasmus + to program Unii Europejskiej dotyczący edukacji, którego celem jest poprawa jakości edukacji w Europie oraz zachęcanie do nauki przez całe życie.

Erasmus+ rok 2022/2023

„Profesjonalne staże w Szwecji i szkolenia kadry pedagogicznej” to projekt, który realizujemy w ramach przyznanej akredytacji. Założenia i cele projektu są ściśle powiązane z rozwojem Zespołu Szkół nr 17 w Zabrzu. Wpisują się także w potrzeby regionu, który jest prężnie rozwijającym się centrum kultury ze stale zwiększającą się infrastrukturą hotelowo-gastronomiczną, rosnącą bazą przedsiębiorstw z branży spedycyjno-logistycznej, prężnie rozwijającym się portem lotniczym oraz dużą liczbą często podróżujących mieszkańców.

Uczestnikami projektu będzie młodzież kształcąca się w zawodach technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki, a także nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Projekt nastawiony jest na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych u wszystkich uczestników a także doskonalenie języka angielskiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.

Zgodnie z planem do szwedzkiego Malmo wyjedzie 15 uczniów z 2 opiekunami na 2 tygodnie w okresie październik/ listopad 2022r oraz 3 nauczycieli kształcenia zawodowego na dwutygodniową obserwację pracy do portugalskiego Povoa de Varzim w okresie czerwiec/lipiec 2023.

Dokumenty: (powinny być aktywne)

  1. Regulamin rekrutacji 2022/2023 – uczeń

  2. Regulamin rekrutacji 2022/2023 – nauczyciel

  3. Formularz rekrutacyjny 2022/2023 – uczeń

  4. Formularz rekrutacyjny 2022/2023 – nauczyciel

Akredytacja Erasmus+

W Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu posiada Akredytację Erasmusa na lata 2021 – 2027 w sektorze: Kształcenia i Szkolenia Zawodowe.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus w latach 2021-2027.

„Akredytacja” to rodzaj „biletu wstępu do programu”.

Co roku w lutym aż do 2027 r. będziemy składać wnioski o przyznanie dofinansowania na działania w ramach programu Erasmus+ na dany rok szkolny. Dzięki uzyskanej Akredytacji nie będziemy musieli już czekać na wyniki konkursu wniosków – dofinansowanie zostanie przyznane nam automatycznie i od razu od czerwca każdego roku szkolnego będziemy mogli realizować zaplanowane działania.

Jesteśmy ogromnie dumni, że spełniliśmy wymagania i otrzymaliśmy akredytację.

 

 

Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu